Kitsune

About KitsuneSEARCH

Hvordan finner man den rette kandidaten i et krevende kandidatmarked - NÅ?


En ting er i alle fall sikkert - ingen har råd til å bomme på ansettelsene i dagens marked. Kandidaten som skal ansettes må være motivert, besitte ønsket kompetanse og ferdigheter, og kunne gå ut i produktivt arbeid snarest mulig.

Vi har lang erfaring i å finne aktuelle kandidater som tiltrer definerte stillinger innenfor avtalt tid.

Kompetanse sammen med de riktige personlige egenskapene og ikke minst motivasjon for stilling og selskap, skaffes sikrest gjennom headhunting fra Kitsune.

Gjennom vårt omfattende nettverk og solide database, garanterer vi leveranse av den beste tilgjengelige kandidaten i markedet!

Tjenestebeskrivelse:
  • Kitsune utarbeider stillingsprofil i samarbeid med oppdragsgiver
  • Kitsune gjør research i egen database, gjennom eget nettverk og mot de kilder som er definert i stillingprofil
  • Prosjektplan utarbeides, som regulerer partenes oppgaver og ansvar.
  • Kitsune Prosessen gjennomføres av profesjonelle rådgivere
  • Kitsune følger opp kandidaten og nærmeste leder 4 ganger i løpet av 12 måneder etter tiltredelse
  • Kitsune gir 6 måneder garanti på kandidaten

Oppdragsgiver vil motta utfyllende dokumentasjon på alle kandidater i finalerunden og innstilling/anbefaling på den beste.

Vi erfarer ofte at headhunting er det beste alternativ for rekruttering av spesialistkompetanse, ledelse, salgsressurser og teknologer. Prosessen er velprøvd og sikrer godt resultat og profesjonell dialog med kandidatmarkedet. Kitsune kan dokumentere fornøyde kunder og høy hit-rate.

Kitsune’s ledelse har erfaring med rekruttering til IKT-bransjen siden 1997. Vi har erfarne rådgivere som kjenner bransjen og behovene enten det er ledere, selgere eller teknisk fagpersonell du er ute etter.